Det finness i dag 2 muligheter for å blir sertifisert instruktør i SUP i Norge:

 • ISA FWSUP
 • Nasjonalt kurs

ISA FWSUP

Dette kurset består av tre deler.

1) FWSUP: Dette kurset går over to dager.

2) Etterarbeid med planlegging og gjennomføring av egne SUP-kurs. Det er krav om 20 timer SUP-kurs som skal rapporteres inn for å få godkjent ISA FWSUP.

3) Redningskurs: Her fins det flere ulike. ISA har et eget som går over to dager – Water rescue. Dette kurset stiller fysiske krav til deltaker og har i tillegg til redning i vann en større del om førstehjelp.

FWSUP inneholder følgende tema:

 • Rollen som coach
 • Sikkerhet
 • Utstyr
 • Undervisningsmetoder
 • Analyse av padleområder
 • Hvordan videreutvikle SUP-ferdigheter/padling
 • Praktisk del med test av SUP-ferdigheter og gjennomføring av SUP-kurs

FWSUP har følgende krav til deltaker

 • Padle knestående i 20 m.
 • Stående padling mellom bøyer, bytte av hender hvert 3.tak
 • Padle i 8-tall
 • Komme på og av brettet

Er man sertifisert via ISA kan benytte dette over hele verden.

Pris:

Kontingent til ISA FWSUP + redningskurs: $150 + $75 = $ 225 (ca 1900 kr)

Utgifter til instruktør*

Nasjonalt kurs

Over to dager

Innhold: Sikkerhet, utstyr, praktisk del, instruktør-opplæring, redning i vann

Må ha førstehjelpskurs i tillegg

Pris: Kontingent til NORSUP 1000 kr

Utgifter til instruktør*

* $ 300 / dag + reise, kost og losji.