fbpx Skip to content

DER NATUR OG FRISPORT ER DRIVKRAFTEN TIL FYSISK OG BÆREKRAFTIG AKTIVITET

HVORFOR BASECAMP?

En felles utviklingsarena for oss som elsker actionsport og naturopplevelser. For nysgjerrige nybegynnere som kan finne glede i nye aktiviteter. For de som allerde har funnet gleden og har dette som sin hobby. Ikke minst også for dem som er aktive utøvere og har dette som lidenskap og levebrød. Basecamp er både en arena for rekruttering, rekreasjon og konkurranse.

KORT INTRO

Basecamp er en ideell virksomhet som drives av mennesker med visjoner. Det er en virksomhet der alle bidrar med noe vi virkelig brenner for. Basecamp skal være et samlingspunkt der folk møtes for aktiviteter i naturen, et sted du føler deg hjemme og ønsker å komme tilbake til. Home away from home. Her finner du alt fra erfarne ekstremsportutøvere til nysgjerrige nybegynnere. Med spisskompetanse på design av opplevelser og arrangementer skal vi bidra til å utvikle nye løsninger som gir vinn-vinn for våre deltakere og samarbeidspartnere.

Vårt mål er å skape attraktive og bærekraftige arenaer, der vi bruker naturens elementer som energikilde for sport, rekreasjon og opplevelser. Her skal vi utvikle og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter, slik at folk ønsker å oppsøke, oppdage og utvikle sine egne talenter, som igjen bidrar til bedre fysisk og mental helse. Vi ønsker at individualistene finner glede i, og ser sitt ansvar for fellesskapet og dermed bidrar til å skape et bedre samfunn. For å lykkes er vi avhengig av et nært samarbeid med det offentlige, lag, foreninger, skoler, organisasjoner og næringsliv.

En gang i året skal vi samle miljøene, klubbene og menneskene som driver med disse aktivitetene i en stor begivenhet. En festival der de mest ekstreme utøverne, så vel som nybegynnere og veteraner, deltar på ulike aktiviteter. Vi starter med et lite pilotprosjekt i 2018, fra 2019 satser vi på en ukes folkefest. Festivalen gir et godt grunnlag for opplæring og rekruttering. Her skal vi ellers jobbe for inkludering, mangfold og respekt for hverandre og naturen.

VÅR VISJON

Vi ønsker at flest mulig mennesker skal oppleve gleden gjennom å være i pakt med naturen og dens elementer i form av sport, rekreasjon og naturopplevelser. Samtidig skal vi jobbe for at mennesker utvikler et større samfunnsansvar både til naturen og sine medmennesker.

STAVANGER REGIONENS KVALITETER

Vi vil påstå at Stavanger regionen byr på et av de beste områdene i Norge og kanskje Skandinavia for kombinasjonen av hav, strand, fjord, fjell og akkurat passe stor by med internasjonale forbindelser. Vi er Norges energihovedstad, i dobbel betydning med naturens ressurser som både utvinnes og utnyttes. Stavanger regionen med Jæren og Ryfylke har det meste. Velkommen til å oppdage og oppleve!